Budowa Sieci

Prowadzimy projekty budowy instalacji  światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej, w rurach osłonowych lub prowadzone kablami wzmocnionymi,

Modernizujemy trakty optyczne poprzez:

  • budowę sieci światłowodowych FTTx,
  • wymianę kabli w zestawionych relacjach,
  • aktywne zwielokrotnianie pasma przepustowości – montaż site’ów DWDM,
  • pasywne zwielokrotnianie pasma przepustowości – montaż CWDM na włóknach optycznych,

Wykonujemy instalacje światłowodowe także wewnątrz budynków, w tym:

  • instalujemy mufy i przełącznice światłowodowe,
  • wykonujemy pomiary torów światłowodowych,
  • montujemy prefabrykowaną mikrokanalizację dedykowaną dla obiektów kubaturowych,
  • w trakcie prac stosujemy dedykowane systemy instalacyjne wiodących światowych dostawców.